Ekrem İmamoğlu: 7 ormandan 85 milyar dolar rant elde edilmiş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Lideri Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un zelzeleye hazırlık ajandasını ve yeni çözüm tekliflerini aktardığı basın toplantısı düzenledi.

İstanbul’da 500 bine yakın orta hasarlı, 90 bine yakın ağır ve çok ağır hasarlı bina bulunduğunu aktaran İmamoğlu, “Riskli yapısını dönüştürmek isteyen İstanbullular için, teknik ve finansal garantörlük sunan, anahtar teslim sürecini içeren ‘İstanbul Yenileniyor Platformu’nu hizmete açtık. Vatandaşımızdan bugüne kadar; 38 ilçe, 584 mahalle ve 127.996 bağımsız ünitesi kapsayan 5.452 müracaat aldık” bilgilerini paylaştı. İBB iştiraki KİPTAŞ’ın da tamamlanan projeler yanında, zelzele odaklı olarak toplam 16 milyar liralık yatırım gerektiren 10.000’e yakın yeni konutun imalini sürdürdüğünü kaydeden İmamoğlu, “Altını çizerek söylemek isterim ki, bu bir TOKİ modeli değil. Yani yoksulun elinden alıp, bir avuç zengine aktarmıyoruz. Tam bilakis, dar gelirlinin sarsıntı problemini çözmeyi hedefleyen, maliyetine bir konut üretimi sistemini ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

Tarama çalışmaları sonucu, bilhassa İstanbul’un batı yakasında tespit ettikleri 318 bina çok ağır derecede çürük olduğunu tespit ettiklerini aktaran İmamoğlu, “Biz, D ve E sınıfındaki o 318 binayı bir an evvel yıkacağız. Zira o binalarda yaşayan 3.099 aile var. Bu hanelerin çok yüklü kısmı kiracı. Bu insanlarımızı tabutta yaşatmayacağız. Bu yıl ‘Kentsel Dönüşüm Daire’mizde bulunan 100 milyon liralık bütçeyi, bu süreç için kullanacağız. Biz, bu hanelerin içinde oturanları, ‘kira mahiyetinde maddi yardım’ yaparak çıkaracağız. Maddi yardım sonu 1.15 lira olsa da İstanbul kurallarında ailelere, bu sayının tam 3 katını ödemek için meclisimize teklif getireceğiz. İnanıyorum ki bu teklif, meclisimizden oy birliğiyle çıkartacaktır. Gelecek yıl için ise bu bütçeyi 5 katına kadar artıracağız” sözlerini kullandı.

“İSTANBUL’UN SARSINTI RİSKİ SÖZ EDİLENDEN ÇOK DAHA BÜYÜK”

“Bu husustaki yasal düzenlemelerin münasebeti, zelzele bölgelerindeki konut alanlarını inançlı hale getirmekti, değil mi? Pekala gerçekte ne yaptılar? Bu slayttaki haritaya baktığınızda yapılanları görüyorsunuz: Sarı yerde gördüğünüz alanlar, sarsıntıdan sonra o tarihteki İBB idaresinin Japon Milletlerarası İşbirliği Ajansı’na (JICA) yaptırdığı bilimsel tahlillerle ortaya çıkan, kentin sarsıntı riski yüksek alanlarını gösteriyor. Kırmızı çizili alanlar ise, iktidarın kentsel dönüşümle ilgili öncelikli alan ilan ettiği yerler. Yasa ve yönetmeliklerle zelzele riskli alan ilan ettikleri yerlerin bu çalışmayla nasıl örtüşmediğini net olarak görüyorsunuz. Halbuki kentsel dönüşümün öncelikle zelzele riski taşıyan alanlarda olması gerekmez mi? Demek ki gerekmiyormuş! Evet, ortada bir dönüşüm var fakat bunun ne yazık ki sarsıntıyla pek ilgisi yok. Diğer türlü bir dönüşüm bu.”

“DEVLETİN GÜCÜNÜ VE SURATINI ARTIRMAK İÇİN VERİLEN YETKİLER BERBATA KULLANILDI”

Önceki periyotta, riskli alanlarda dönüşümü kolaylaştırmak için “6306 sayılı Afet Riski Yasası” çıkarıldığını hatırlatan İmamoğlu, “Bu kanunla, husus sarsıntı ve afetler olduğu için, kamu otoritesine değerli ve yer yer de inanılmaz yetkiler verildi. ‘Bu yetkiyle zelzele sıkıntısını çözeceğiz, hiç merak etmeyin’ denilerek, vatandaşa çok büyük ümit verildi. 6306 sayılı Afet Riski Yasası ile İstanbul’da azımsanmayacak seviyede uygulama yapıldı.

Bunların kıymetli bir kısmını de merkezden yaptılar. Pekala sonuç ne oldu? Fevkalâde yetkilerle zelzele problemini çözebildiler mi? 6306 sayılı yasaya dayalı uygulamalara biz de ayrıntılı olarak baktık. Gördüğümüz şudur: ‘Afet Riski Yasası’ denilen yasanın uygulaması, başlı başına bir kentsel afet yarattı. Hatta ismine, kentsel bir cinayet bile diyebiliriz” tabirlerini kullandı.

“Uzmanlarımızla birlikte oturduk ve bu yasa çerçevesinde, İstanbul’un yerlerine ne olmuş diye incelemeye başladık” diyen İmamoğlu, şöyle konuştu: “Gördük ki; 130 proje, 78 donatı alanı ve tam 7 orman alanından 85 milyar dolar üzere inanılmaz bir rant elde edilmiş. Ne yazık ki; kamu toprakları, kamu kaynakları sarsıntıyla gayret için harcanmadı. Bu özel yasalar kullanılarak, satıldı yahut imara açıldı. Halbuki ki, kamu yerleri ve bu yasalar, bu kentin zelzele toplanma alanları, yeni toplumsal konut alanları ve çürük yapı stokunun yenilenmesi için kullanılabilirdi. Bu inanılmaz meblağ ne İBB’ye kaynak olarak gelmiş, ne sarsıntıya sağlam konuta harcanmış. Tam 85 milyar dolarla şu anda İstanbul’da zelzeleye dayanıksız mesken bırakılmaz, hepsi yenilenirdi. 6306 Sayılı Kanun, bir kılıf olarak kullanıldı.

Çok üzülerek söylüyorum ki; bu maddeyi mazeret ederek, Cumhuriyet tarihimizin en büyük trajedisinden rant ürettiler. Zelzeleye karşı, afetlere karşı, devletin gücünü ve suratını artırmak için verilen yetkiler, berbata kullanıldı. Bunu yaparken, kentin kamu alanlarını talan ettiler. 6306 sayılı kanuna yaslanarak ve ‘riskli’ ilan edilerek yapılaştırılan alanlar, gerçek afet riski taşıyan alanlarla örtüşmüyordu. Bunun sonucu İstanbul, yeşil alanlarını ve donatı alanlarını bir kere daha konut rantı uğruna kaybetti. Şahsî çıkarlar, bir avuç insanın çıkarları, halkın ve ülkenin çıkarlarının önüne kondu. Bu kadim kentin kamusal alanları, rant uğruna betonlaştırıldı”

“MİLLETİN MALI ÜZERİNDEN ETRAFLARINI VARLIKLI ETTİLER”

“Korunmuş askeri alanlarımızı lüks konuta ve ticari alanlara çevirip, milletin malı üzerinden etraflarını varlıklı ettiler” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Aynı aç gözlülükle etmeye de devam ediyorlar. Bakın tekrar tıpkı maddeleri kullanarak, İstanbul’un göbeğindeki üniversite alanlarını konuta, ticarete açıyorlar. Ve yasanın tüm hudutlarını kullanarak, iptal edilen plana karşı yine plan yaparak, ısrar ediyorlar.

Bu gördüğünüz, Marmara Üniversitesi’nin 1 milyon metrekarelik, Halkalı’daki alanı TOKİ ye devrediliyor ve sonra riskli alan ilan edilip konut ve ticarete açılıyor. 9 Temmuz 2022 de de son planı yapıyorlar. Durum bu kadar açık, bu kadar inanılmaz.

Bu zihniyetin 20 yıllık yapıtını, bu eşsiz kenti nasıl bir beton yığınına çevirdiğini görmek için Esenyurt ve İyiler’e bakmak yeterlidir”

“İşte İstanbullunun 85 milyar doları, bu prosedürler ne yazık ki paylaşıldı” diyen İmamoğlu, “Buralarda kimler oturuyor? Sarsıntıya dayanıksız meskenlerde yaşayan çocuklarımız mı? Karınca kararınca tasarruf yapıp, başına sokacak bir meskeni olsun isteyen, düşük yahut orta gelirli İstanbullular mı? Maalesef hayır. Tersine bu alanlar; lüks, israf ve yeni kentsel yük alanları oldu. Bu ‘hançer projeler’, kente yeni altyapı ve trafik yükü getirdi. Onlar, bir avuç çıkar kümesi, 85 milyar dolarlık rantı paylaştılar” biçiminde konuştu.

“‘İSTANBUL BİZİM AŞKIMIZ’ DİYENLERİN, ASIL AŞKININ NE OLDUĞUNU MİLLETİMİZ ÇOK DÜZGÜN ANLADI”

“Bu büyük projeleri, zelzele maddelerini, mevcut imar maddelerini öteki niyetlerle kullanırsanız o projelerin o alana getirdiği trafik yükü alt yapı yükünü İstanbullulara çektirirsiniz” diyen İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle devam ettirdi:

“Yoğun betonlaşma, toprak kaybı, dere yataklarının imara açılmasıyla kentimiz, afetlere karşı çok daha dirençsiz hale gelir bu üslup uygulamalarla birlikte. Bu plansızlık, bu rantseverlik, bu yağmacılık hırsı, kentimizin sırtındaki en ağır kamburdur.

Bugün Esenyurt, Türkiye şehircilik tarihinde bir AK Parti özetini gösterin deseler, bir örnek olarak gösterebileceğimiz en net özettir. Bu kentin afetlerde bu kadar kırılgan olması, savunmasız olması, 20 yıldır bu anlayışın bu kentte olmasındandır. Maalesef bu süreç, hala devam ediyor.

İstanbul’un etinden et koparır üzere, kamu toprakları satılmaya devam ediyor. Hala İstanbul’da ve tüm Türkiye’de yangından mal kaçırır üzere, kamu yerlerini satma konusunda fütursuz ve pervasız bir biçimde hareket ediliyor.

243 kamu yeri ve taşınmaz için özelleştirme kararı alındı. Bunun 44’ü İstanbul’da. Ne için, kim için satılıyor; yangından mal kaçırır üzere, ‘batan geminin malları’ üzere. ‘İstanbul bizim aşkımız’ diyenlerin, asıl aşkının ne olduğunu artık milletimiz çok uygun anladı.”

“KARŞIMIZA TAM BİR YETKİ KARMAŞASI ÇIKIYOR”

“İstanbulluların güvenliğinden birincil derecede sorumlu belediye idaresi olarak, kentimizi zelzele riskine karşı güçlendirmek istediğimizde, karşımıza tam bir yetki karmaşası çıkıyor” diyen İmamoğlu, “İstanbul’un imarıyla ilgili kararlarda tesirli olan 24 kanun, 11 yönetmelik ve 19 kurum var” bilgisini paylaştı.

İstanbul’u direktörün, kenti sarsıntıya hazırlamanın hem bütüncül bir iş hem de seferberlik işi olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Ama bu kadar mevzuatın, bu kadar kurumun ahenk içinde nasıl çalışacağını gözeten yok. Yönetici beşerler istese bile, aslında bağlı oldukları sistem ve onları baskı altında tutan anlayış ne yazık ki bunu gerçekleştirme iradesini onlara vermiyor. Dahası; bunu isteyen de yok. Çünkü bu karmaşayı yaratan aklın, bu karmaşadan faydalanmaktan öteki bir niyeti de yok. Örneğin; Avcılar’da aldığımız bir yıkım kararı, ta Ankara’dan, düğmeye basar üzere, anında bozulabiliyor. Daha yeni, Marmara Denizi’ndeki müsilajla uğraş için çıkarıldığı söylenilen ‘Özel Etraf Muhafaza Bölgesi’ ilanı ve bu bölgedeki yetkiyi bakanlığa almaları, bunun bir öteki örneği” dedi.

“O BİR AVUÇ İNSANI BURADAN BİR DEFA DAHA UYARMAK İSTİYORUM”

“Bu yetkiyle, şu an İstanbul’un tüm kıyı alanlarındaki belediye yetkisinin kullanılmasına pervasız bir biçimde müdahale ediliyor” diyen İmamoğlu, Avcılar örneğini verdi.

Avcılar’da kıyısı vatandaşın kullanımına açmak istediklerini aktaran İmamoğlu, “Oradaki işgalleri yıkarak, kıyının kullanımını İstanbullulara açmak istiyoruz. Fakat bakanlık, müsilajla gayret için çıkarılan ‘özel etraf müdafaa bölgesi’ yetkisiyle, bunu durdurmakta kullanıyor. Bütün bu mevzuat ve kurumlar, yalnızca bir avuç insanın çıkarı kelam konusu olduğunda uyumlu hale getiriliyor. O bir avuç insanın çıkarına uygun olmayan hangi hususta talepte bulunursanız da, sizi dikkate almıyorlar. O bir avuç insanı buradan bir sefer daha uyarmak istiyorum: 24 kanun, 11 yönetmelik, 19 kurum var; fakat öbür İstanbul yok” diye konuştu.

Bahane ve mazeret üreten bir siyasetçi olmadığının altını çizen İmamoğlu, “Hele ki zelzele üzere insanımızın hayatını, ülkemizin güvenliğini tehdit eden bir afet karşısında hiçbir mazeretin ardına gizlenmem. Biraz evvelki hususları teker teker anlattım. Zira, sizlere doğruları aktarma borcum var. İş başına geldiğimizden beri, ne tıp bir zihniyete karşı uğraş verdiğimizin ve ne büyük bir sorumsuzlukla karşı karşıya olduğumuzun bilinmesini istedim” sözlerini kullandı.

“PEKİ 3 YILDIR BİZ NE YAPIYORUZ?”

“Peki 3 yıldır biz ne yapıyoruz” diyen İmamoğlu, “Göreve geldiğimiz günlerde 17 Ağustos’un üzerinden 20 yıl geçmiş, zelzele İstanbul’un gündeminden çoktan silinmişti. Sistematik olarak tahrip edilen, sırtındaki yük her geçen gün büyütülen İstanbul, 20 yıl evvelki acıları hiç yaşamamış üzere, talan edilmekteydi. Bu yüzden ‘seferberlik’ anlayışıyla harekete geçtik. Hükümete, devletin ilgili kurumlarına tekraren davetlerde bulunduk. Her toplantıda, ilgili siyasilere ve bürokratlara birlikte hareket etme talebimizi ilettik. Dedik ki; ‘İstanbul’un sarsıntı riski, Türkiye’nin ulusal güvenlik problemidir. Gerek sorunun büyüklüğünü, gerekse İstanbul’u aşan boyutlarını dikkate alarak birlikte çalışalım. Kentsel dönüşüm sıkıntısını asla ve asla siyasete alet etmeyelim’ dedik. Nasıl bir karşılık gördüğümüzü hepiniz biliyorsunuz” halinde konuştu.

Depreme hazırlığın lakin bütüncül bir anlayışla, tam uyum ve ortak akılla yapılabileceğine vurgu yapan İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“VATANDAŞLARIMIZA BİNALARIYLA İLGİLİ ŞEFFAF VE AÇIK BİLGİ VERDİK”

“Bu bütüncül yaklaşımı oluşturabilmek için şu ana kadar çok sayıda kademeyi geride bıraktık. Bilim insanlarını ve kurum temsilcilerini bir ortaya toplayan ‘Deprem Çalıştayı’ yaptık.

Çıktılarını ve tahlil yollarını, ilgili tüm paydaşlarla paylaştık. ‘Deprem Konseyi’ kurulmasını istedik. ‘Devletin tüm üniteleri olarak bir ortaya gelelim, bir masa etrafında buluşup İstanbul’umuz için seferber olalım’ dedik.

2018’de yapılmış sonlu çalışmayı ileriye taşıyarak, bina incelemelerini tüm kente yaydık. ‘Hızlı Tarama Yolu’yla bina tahlilleri yaptık. Vatandaşlarımıza binalarıyla ilgili şeffaf ve açık bilgiyi verdik. İlçe risk tahlil kitapçıkları çıkardık. 102 bin binayı ziyaret ettik, ancak ne yazık ki vatandaşlarımız, 29 bin binayı incelemek için bize müsaade verdiler.

Bu durum, vatandaşın sarsıntı konusunda gerçeklerle yüzleşmek istemediğinin, bundan kaçtığının fotoğrafıdır. Vatandaş, kendini bu yasal yönetimsel ve idare karmaşasında inançta hissetmiyor ve ‘Evim riskli çıkarsa’ dehşetiyle, bizlere inceleme için müsaade vermiyor.”

“TOPLAMDA 600 BİNE YAKIN BİR SORUNLU YAPI STOKUNDAN BAHSEDİYORUZ”

Deprem konusunda yürütülen siyasetlerin, insanların sıkıntıya ‘maddi bedel’ odaklı bakmasına sebep olduğunu belirten İmamoğlu, şunları lisana getirdi:

“Bu bakış açımızı, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için değiştirmeliyiz. Ne yazık ki çıkan tablo, varsayımımızın de üzerinde çıktı. İstanbul en yanlışsız risk haritasını oluşturduğumuzda gördük ki; 2018’e nazaran, 2020’deki fotoğraf çok daha ağır. 500 bine yakın orta hasarlı, 90 bine yakın ağır ve çok ağır hasarlı binamız var. Bu net.

Toplamda 600 bine yakın bir sorunlu yapı stokundan bahsediyoruz. Burada bir çırpıda tabir ettiğimiz 600 bin yapıda, İstanbul’un çocukları ve aileleri yaşıyor. ‘Riski Yapılara Ait Plan Notu’ onayı ile mevcut plan şartlarında dönüşemeyen binaların, yapıldığı periyottaki imar planına nazaran yine inşa edilebilmesinin önünü açtık.

İstanbul’daki 36 ilçede yaklaşık 300 bin hektarlık alandaki yapılar uygulamadan yararlanabilecek. Bu plan notu, yıllardır İstanbul’da dönüşemeyen yapıların dönüşümünün önünü açmış, süratli ve süreksiz bir tahlil haline gelmiştir. Zira tespitler, bize çok süratli bir atılım yapmamız gerçeğini göstermiştir”

“‘İSTANBUL YENİLENİYOR PLATFORMU’NU HİZMETE AÇTIK”

“Yıllardır tahlilsiz biçimde bekleyen, yüksek konut ve nüfusa sahip alanlarımızın planlarını yeniledik. Başta, tahlilsiz ve tıkanmış olan plan sıkıntılarına ait, 80 bölge planı hazırladık ve ilçelere gönderdik. 68 bölge için plan çalışmalarımız devam ediyor.

Şunu da söylemeliyim ki, bu çalışmalar kendi alanında bir rekor. Zelzele konusu için bütüncül bir iş yapmak istiyorsanız, parsel bazlı riskli alan ilan edip, plan yapmazsınız. 40 yıldır imar sorunu bekleyen, yapı stoku çok berbat olan İstanbul’un ekseriyetle fakir alanlarını kaygı edinirsiniz.

Riskli yapısını dönüştürmek isteyen İstanbullular için, teknik ve finansal garantörlük sunan, anahtar teslim sürecini içeren ‘İstanbul Yenileniyor Platformu’nu hizmete açtık. Vatandaşımızdan bugüne kadar; 38 ilçe, 584 mahalle ve 127.996 bağımsız ünitesi kapsayan 5.452 müracaat aldık.

Bu müracaatlar, yaklaşık 500 bine yakın kişiyi ilgilendiriyor. İstanbulluları, meskenlerinin zelzeleye karşı güçlü hale getirilmesi sürecinde İstanbul Yenileniyor Platformumuza başvurmaya davet ediyorum. Lütfen bu mevzuyu önemseyin. Ve dönüşüm projeniz için platformumuza kaydolun.

Belediyemizin iştiraki KİPTAŞ, son periyotta zelzele konusunda kıymetli bir çıkış yaptı. Tamamlanan projeler yanında, sarsıntı odaklı olarak toplamı 16 milyar liralık yatırım gerektiren 10.000’e yakın yeni konutun üretimini sürdürüyor.

Altını çizerek söylemek isterim ki, bu bir TOKi modeli değil. Yani yoksulun elinden alıp, bir avuç zengine aktarmıyoruz. Tam bilakis, dar gelirlinin sarsıntı meselesini çözmeyi hedefleyen bir konut üretimi sistemini ortaya koyuyor.”

“BUNDAN SONRA NE YAPACAĞIZ?”

“ÖZELLİKLE KİRACI VATANDAŞLARIMIZA KİRA DAYANAĞI SAĞLAYACAĞIZ”

Stok konut kullanımı konusunda adım atacağız. İBB’nin elindeki stok konutlarını, ‘Kentsel Dönüşüm Proje’ alanlarında kullanmak için yetki isteyeceğiz. Riskli bölgelerde yaşayan ve bilhassa kiracı vatandaşlarımıza yönelik kira takviyesi sağlayacağız.

Alacağımız kullanım yetkisiyle; satış karşılığı inşaat, kat karşılığı ve hasılat paylaşımı üzere yolları kullanarak üreteceğimiz projelerin, birlikte yahut başka farklı değerlendirilmesini sağlayacağız. Bu yolla, dönüşüm sürecini destekleyecek adımları hızlandıracağız.

Ancak bu tarihten sonra kimi adımları süratle atmak zorundayız. Ve en sondan, en dezavantajlı binalardan başlamak zorundayız. Tarama çalışmalarımız sırasında, bilhassa İstanbul’un batı yakasında tespit ettiğimiz, o denli 318 bina var ki, hepsi çok ağır derecede çürük. Biz, D ve E sınıfındaki o 318 binayı bir an evvel yıkacağız.

Çünkü o binalarda yaşayan 3.099 aile var. Bu hanelerin çok yüklü kısmı kiracı. Bu insanlarımızı tabutta yaşatmayacağız. Bu yıl ‘Kentsel Dönüşüm Dairemiz’de bulunan 100 milyon liralık bütçeyi, bu süreç için kullanacağız. Biz, bu hanelerin içinde oturanları, ‘kira mahiyetinde maddi yardım’ yaparak çıkaracağız.

Maddi yardım hududu 1.1150 lira olsa da İstanbul kurallarında ailelere, bu sayının tam 3 katını ödemek için meclisimize teklif getireceğiz. İnanıyorum ki bu teklif, meclisimizden oy birliğiyle çıkartacaktır. Gelecek yıl için ise bu bütçeyi 5 katına kadar artıracağız. Yıl başına kadar, başta meclisimizden karar çıkararak, valiliğimizle iş birliği yaparak, bu süreci tamamlayacağız.

“MİLLET İTTİFAKI İKTİDARINDA, SARSINTI KURULU’NUN KURULMASINI SAĞLAYACAĞIZ”

Gelecek yıl seçimlerden sonra, Millet İttifakı iktidarında, İstanbul Sarsıntı Kurulu’nun kurulmasını sağlayarak, sıkıntıyı kökünden ve süratlice tam iştirakçi bir modelle çözeceğimizin taahhüdünü veriyorum.

Amacımız; dünyanın eşsiz metropollerinden İstanbul’un, süratli ve sağlıklı bir dönüşüm sürecinde yol almasıdır. Afet üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini en yüksek tonda, tüm mecralarda söylemeye devam edeceğiz.

Ülkemizin her kademedeki yöneticilerine, 3 davette bulunmak istiyorum: İnsan hayatının kutsallığını dikkate alarak, zelzele konusunda çok kapsamlı bir merkezi yönetim-yerel idare iş birliğine muhtaçlığımız olduğunu belirtmek istiyorum.

Yani bu iş Ankara’da olmaz. Bu iş Ankara’nın moderatörlüğünde olmaz. Yerelde, kapsayıcılıkla mümkün olur. Bu işin A, B, C, D partisi de olmaz. Bu işlerde bütüncül hareket etmek kuraldır. Kapsamlı bir mahallî idareler ıslahatına gereksinim var. Sorun çok büyük ve kademeli olduğu için, gayesinden sapmayacak bir yetkilendirme ve kaynak seferberliğine muhtaçlık var.

Bu ekonomik kriz ortamında sarsıntı için kaynakların, kamu kaynaklarının daha yanlışsız ve lokal idaresi güçlendiren bir noktadan harcanması hayati ehemmiyet taşıyor. Belediyelerin ekonomik krizden bu kadar etkilendiği bir periyotta, zelzele konusunda gerçek tahlilleri üretebilecek kaynak gücüne sahip olmaları, kamunun tüm kurumlarıyla bu mevzudaki eşgüdümü olmazsa olmazdır.

“İHANET OLDUĞUNU, YAPANLARIN BİLE LİSANINDAN DÜŞMEDİĞİNİ HEPİMİZ BİLİYORUZ”

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) aracılığıyla, İstanbul’un nerede durmasını gösterecek kapsamlı bir 1/100000 plan şemasına aktaracakları bilgisini paylaşan İmamoğlu, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Gelin vakit kaybetmeden bu üç bahiste süratlice iş birliği yapalım. İstanbul sarsıntıyla gayretinde rayından çıkmış nereye, nasıl girdiği muhakkak olmayan bir sürece de son vermiş olacağız. Gelin vakit kaybetmeden bunu üç mevzuda süratlice iş birliği yapalım.

Oturup Ankara’da, 100.000’lik plan yapıp, bir alanı imara açıp, Kanal yahut etrafı diye bir imara açıp yahut İstanbul’un göbeğinde bir orman alanını hiç kimseden habersiz imara açıp, milyonlarca metrekarelik konut yükünü, bölgesel bir biçimde İstanbul’a yük olarak getirmenin, taşımanın, İstanbul’a artık çok büyük bir ihanet olduğunu, yapanların bile lisanından düşmediğini hepimiz biliyoruz.

Kimsenin kuşkusu olmasın; biz İBB olarak, önümüzdeki süreçte zelzele konusunda çok daha kapsamlı adımlar atacağız. Tam da burada vatandaşlarımıza da bir davette bulunmak istiyorum. Çürük raporu olan binalarda oturmayın.

Çürük binalardan kurtulmak için, sizlerin de hem yasal hem de vicdani sorumluluğunuz var. Hiçbir şey ailenizin, çoluk çocuğunuzun hayatını riske etmeye değmez. Çürük binalarda mülk sahibiyseniz, o daireleri kullanmayın, tıpkı vakitte da kiralamayın.

Kendi çocuklarınızı emanet etmeye cüret etmediğiniz binalara, öbür vatandaşlarımızın çoluk çocuğunu oraya sokmaya hakkınız yok. Çürük binaları kiraya veremezsiniz. Verirseniz de kabahat olur. Lütfen bu uygulamadan bir an evvel vaz geçin. Biz, bu mevzuların da takipçisi olacağız. Bu mevzuda bir ünite kurarak görevlendireceğim”

“Ülke olarak içinden geçmekte olduğumuz ekonomik şartlar belli” diyen İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“AFETİN SİYASETİ OLMAZ, ÇABASI OLUR”

Ekonomik zorluklar ve yüksek faiz oranları, pek çok işletme için kredi bulma zorluğu demek. Kredi bulsanız da maliyeti çok yüksek. Bu nedenle günümüz şartlarında, kentimizde her kademede sarsıntı riskine karşı hazırlanmak için özel kuralların oluşturulması koşul.

Bilhassa, bu iş için özel bir finans modelinin geliştirilmesi kural. Biz, işte tüm bu nedenlerle İstanbul’da tam yetkili bir ‘Deprem Konseyi’ kuralım demiştik? Görüyoruz ki, bu teklifimiz savsaklanıyor.

Oysa ki, 23 yılda geldiğimiz nokta ortada. 23 yılda ortaya konan süratle gidersek, İstanbul’u sarsıntı riskine karşı koruyabilmek için bize 100 yıl yetmez. 100 yıl içinde de artık sağlam olan konutlarımızın büyük kısmı riskli hale gelir.

O yüzden ana aktörün Şehircilik Bakanlığı’nın olmadığı, İstanbul’un zelzele problemini birinci elden çözecek, icra kabiliyeti yüksek bir konsey olarak ‘İstanbul Zelzele Planlama ve İcra Konseyi’nin kurulmasının kural olduğunu duyuruyoruz.

Millet İttifakı ve altılı masanın gelecek yıl seçimlerden zaferle çıkmasıyla, İstanbul Sarsıntı Kurulu’nun öncelikli olarak kurulması için çalışacağız. Afetin siyaseti olmaz, afetin mutlak çabası olur.

O çabayı, kayıtsız-şartsız veriyoruz; vermeye devam edeceğiz. Kaybedecek vaktimiz yok, lakin yapmamız gereken çok iş var. Fırsatçılığa, kentin talan edilmesine, kentsel dönüşüm ve zelzeleyle uğraş gerisinde diğer işler çevrilmesine de asla bu manada müsaade etmeyeceğiz. Türel tüm haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.